top of page

Raf Aydınlatma Sistemi & İklimLİGHT

İklim odalarında bir nevi simülasyon ortamı oluşturulduğu için en önemli konulardan biri ışık şiddeti ihtiyacıdır.Çalışma ve büyütme yapılan canlı ve bitkilerin ışığa ihtiyacı olmakla birlikte,Bu ihtiyaç farklı renk yoğunluğunda ve farklı dalga boylarındadır.Bu nedenle imalatlarımızın standart ışıklandırma değerleri yoktur,çalışılacak numune ve canlı yapısına göre,odanın fiziki şartları doğrultusunda  hesaplama  yapılarak ışıklandırma ünite  konfigürasyonu sağlanmaktadır.

Işıklandırma sistemlerinde genel olarak floerasan lamba üniteleri tercih edilmektedir. Floerasan ışıklandırma temel olarak filizlendirmek ve yeni gelişmeye başlayan aşılarda (klonlarda) köklenmeyi başlatmak için kullanılır. Ortalama bir floerasan lamba 2300 lümen üretir. Floerasan ışıklandırmanın kullanılmasında bazı çok önemli faydalar vardır. Enerji tasarrufu sağlar,nispeten ekonomiktir ve bir çok bitkinin yetişmesine uygun olan geniş bir ışık spektrumu yayar. Ayrıca çok az ısı çıkışı vardır. Bu lambalar filizlendirme ve  genç bitkilerin yetiştirilmesinde çok başarılıdır.

 

ışıklandırma sistemi,her bir rafın üzerinde yüksekliği ayarlanabilir lamba üniteleri vasıtası ile çalışır.Ünitelere 2/16 adet arasında çalışma şartları ve ortam koşulları değerlendirilerek seçilen   standart fluerasan lamba monte edilebileceği gibi, isteğe bağlı olarak led veya daha farklı lamba alternatifleride uygulanabilir.

Gün boyunca alınan kümülatif ışık miktarı bitkilerin verimini ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.İklimlendirme odası  aydınlatma sistemin tasarımında günlük ışık integrali yöntemi etkili bir araç olarak kullanılabilir. Aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve bulutluluk verileri kullanılarak yüksek doğrulukla DLI seviyeleri saptanabilir. Güneş ışınım modeli kullanılarak gün uzunluğu, güneş doğuş-batış saatlerine ek olarak gökyüzü ve güneşlenme indeksleri pratik olarak saptanabilir. Farklı bitki profilleri için belirlenen ışık - kalite ölçütlerine göre günlük ışık integrali seviyeleri tanımlanabilir; gerekli fotosentez etkili ışınım seviyeleri ve armatür sayıları tespit edilebilir. Yıl boyunca başarılı mol/m2müretim için 100-250  s PAR ve 10-20 mol/m2 gün DLI yeterlidir.
 

bottom of page